வழிகாட்டிகள்

ஐஎஸ்ஓ 9002 சர்வதேச சான்றிதழ் என்றால் என்ன?

ஐஎஸ்ஓ 9002 என்பது தரநிலைப்படுத்தலுக்கான சர்வதேச அமைப்பு (ஐஎஸ்ஓ) வெளியிட்டுள்ள தரத்தைத் தொடர்ந்து நிறுவனத்தின் நிலை சான்றிதழைக் குறிக்கிறது. நிறுவல், உற்பத்தி மற்றும் சேவை வழங்கல் ஆகியவற்றில் தர உத்தரவாதத்திற்கான வழிகாட்டுதல்களை ஐஎஸ்ஓ உருவாக்கியது. சான்றிதழ் சில மாற்றங்களைச் சந்தித்தது, இறுதியில் ஐஎஸ்ஓ 9001: 2000 மற்றும் இறுதியாக ஐஎஸ்ஓ 9001: 2008 ஆகியவற்றால் மாற்றப்பட்டது. ஐஎஸ்ஓ 9002 இன் பண்புக்கூறுகள் ஐஎஸ்ஓ 9001 ஐ ஒத்திருக்கின்றன, இருப்பினும் இது புதிய தயாரிப்பு மேம்பாட்டுக்கான நிபந்தனைகளை ஏற்படுத்தாது. ஐஎஸ்ஓ 9002 சான்றிதழ் தொழில் சார்ந்ததல்ல, ஆனால் இது காப்புரிமை அல்லது புதிய தயாரிப்புகளை கையாளவில்லை எனில், செயலாக்கம் அல்லது உற்பத்தியைக் கையாளும் நிறுவனங்களுக்கானது.

ஐஎஸ்ஓ 9002 தர மேலாண்மை அமைப்பு என்றால் என்ன?

ஐஎஸ்ஓ 9000 தொடரின் வளர்ச்சிக்கு நிதியுதவி செய்வதில் இங்கிலாந்து அரசு முக்கிய பங்கு வகித்தது. ஆயுதக் குறைபாடுகளின் விளைவாக ஆயுதத் தொழிற்சாலைகளில் நாடு பல பேரழிவுகளை சந்தித்த பின்னர் இந்த முயற்சி தொடங்கியது. ஒரு சுயாதீனமான அமைப்பைக் கொண்டிருப்பது மிக முக்கியமானது, இது தரம் தொடர்பான குறைபாடுகளைக் கட்டுப்படுத்த தயாரிப்பு தரத்தை உறுதிப்படுத்தியது. ஐஎஸ்ஓ தரநிலைகள் முதன்முதலில் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது, ​​நிறுவனங்கள் முதலில் சான்றிதழ்களின்படி எந்த அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்துகின்றன என்பதைக் கண்டறியும்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஐஎஸ்ஓ 9001 வடிவமைப்புத் துறையில் உள்ள நிறுவனங்களை நோக்கியதாக இருந்தது, அதே நேரத்தில் ஐஎஸ்ஓ 9003 சோதனை மற்றும் ஆய்வில் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. ஐஎஸ்ஓ 9002 உற்பத்தியைக் கையாண்ட நிறுவனங்களுக்கு முறையீடு செய்தது.

1987 முதல் புதிய நூற்றாண்டின் காலம் வரை 13 ஆண்டுகளாக உற்பத்தி, சேவை மற்றும் நிறுவலில் தர உறுதிக்கான நடைமுறைகளை ஐஎஸ்ஓ 9002 வழிநடத்தியது. பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகம் தொடர்பான அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் தரத்தை உறுதிப்படுத்த ஒன்பது செட் கணினி தேவைகளை இது கொண்டிருந்தது. சேவைத் துறைக்கு தரநிலை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்பது கவனிக்கத்தக்கது, மாறாக செயலாக்க மற்றும் உற்பத்தித் தொழில்களில் கவனம் செலுத்தியது.

ஐஎஸ்ஓ 9002 கடைசியாக 1994 இல் திருத்தப்பட்டது மற்றும் உற்பத்தி, சேவை மற்றும் நிறுவலில் தரத்திற்கான அளவுகோலாக மாறியது, இருப்பினும் இது ஐஎஸ்ஓ 9001 ஐப் போலவே இருந்தது. இது ஐஎஸ்ஓ 9002: 1994 ஆக இருந்தபோது, ​​ஒப்பந்த உற்பத்திக்கு இது மிகவும் பொருத்தமானது. நிறுவனங்கள் தற்போது ஐஎஸ்ஓ 9001 ஐப் பயன்படுத்துகின்றன, மேலும் அவை வெவ்வேறு வடிவமைப்புகள் மற்றும் சேவையை உள்ளடக்கிய தரத்திற்குள் குறிப்பிட்ட உட்பிரிவுகளுக்கு விதிவிலக்கு எடுத்துக்கொள்கின்றன, எனவே ஐஎஸ்ஓ 9002: 1994 நடைமுறையில் வழக்கற்றுப் போய்விட்டது.

ஐஎஸ்ஓ 9002 கூறுகளின்படி, உற்பத்தி மற்றும் நிறுவல் செயல்முறைகளுக்குத் தேவையான தர உத்தரவாதத்தின் வெவ்வேறு அம்சங்களை குறைந்தது 20 உட்பிரிவுகள் விவரிக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, பிரிவு 4.14 என்பது திருத்த மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கானது. எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்கைகள் தொடர்பான பொருத்தமான மற்றும் சரியான நேரத்தில் ஆவணங்களை இது வழங்குகிறது. இதை திருப்திப்படுத்த, ஒரு நிறுவனம் இந்த திருத்த நடவடிக்கைகளுக்கு ஒரு அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும்.

ஐஎஸ்ஓ 9000 தொடர் தரநிலைகள் பட்டியல் முக்கிய தர விருதுகள் என்றால் என்ன?

ஐஎஸ்ஓ 9000 தொடரில் பல விருதுகள் உள்ளன, அவை சர்வதேச தரப்படுத்தலுக்குள் வெவ்வேறு கூறுகளை நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கமாக ஊக்குவிக்க உதவுகின்றன.

ஐஎஸ்ஓ / டின் கட்டுரை போட்டி

ஐஎஸ்ஓ / டிஐஎன் கட்டுரைப் போட்டி தரநிலைப்படுத்தல் குறித்த இளம் ஆர்வலர்களுக்கானது. இது வளரும் நாடுகளில் வெளியிடப்படுகிறது மற்றும் தங்கள் நாடுகளில் மேம்பட்ட தரப்படுத்தலை நோக்கி செயல்படும் வரவிருக்கும் நிபுணர்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குகிறது.

ஐஎஸ்ஓ சிறந்த விருது

இந்த விருது தொழில்நுட்ப நிபுணர்களின் முயற்சிகளை குறிவைக்கிறது. தங்கள் துறையில் ஒரு நிபுணராக பரிந்துரைக்கப்பட்ட எந்தவொரு நபருக்கும் அல்லது ஒரு பணிக்குழுவிற்குள் ஒரு திட்டத் தலைவராகவும், தரப்படுத்தல் குறிக்கோள்களுக்கான பங்களிப்புகளுக்கும் இது திறந்திருக்கும்.

லாரன்ஸ் ஐச்சர் விருது

இந்த விருது நிலையான வளர்ச்சிக்கு வரும்போது இருக்கும் சிறப்பை அங்கீகரிக்கிறது. இது ஐஎஸ்ஓ மற்றும் ஐஇசி தொழில்நுட்ப குழுக்களுக்கு கிடைக்கிறது.

ஐஎஸ்ஓ பரிசு

இது அந்தந்த துறைகளுக்குள் ஐஎஸ்ஓ தரங்களைப் பயன்படுத்துவதில் பங்களிப்பு அளவின் காரணமாக, தர உத்தரவாத மன்றங்களின் எல்லைக்கு வெளியே, அரசாங்கத்திலிருந்து கல்வி மற்றும் வணிகம் வரை பல்வேறு துறைகளில் உள்ள தலைவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

உயர் கல்விக்கான ஐஎஸ்ஓ விருது

இந்த விருது பெரும்பாலும் நிர்வாகிகளை இலக்காகக் கொண்டது மற்றும் தரப்படுத்தலுக்கு வெற்றிகரமான நிரல்களின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.