வழிகாட்டிகள்

பேஸ்புக்கிலிருந்து அண்ட்ராய்டு தொலைபேசி கேலரிக்கு படங்களை எவ்வாறு பெறுவது

உங்கள் Android தொலைபேசியில் மீண்டும் பார்க்க விரும்பும் படங்களை நீங்கள் பேஸ்புக்கில் கண்டால், அவற்றைக் காண நீங்கள் மீண்டும் பேஸ்புக்கிற்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை. உங்கள் தொலைபேசியின் கேலரி பயன்பாட்டில் அவற்றைச் சேர்க்கலாம். தொலைபேசியின் வலை உலாவியைப் பயன்படுத்தி மட்டுமே நீங்கள் இதைச் செய்ய முடியும். பேஸ்புக் ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டின் மூலம் உங்கள் Android கேலரியில் படங்களை சேர்க்க முடியாது.

1

Android முகப்புத் திரையில் "உலாவி" தட்டவும்.

2

உலாவியின் முகவரிப் பட்டியைத் தட்டவும், "facebook.com" ஐ உள்ளிட்டு Enter விசையை அழுத்தவும்.

3

உங்கள் பேஸ்புக் கணக்கில் உள்நுழைக. நீங்கள் சேர்க்க விரும்பும் படங்களின் இருப்பிடத்திற்குச் செல்லவும்.

4

ஒரு மெனு தோன்றும் வரை ஒரு படத்தை கீழே அழுத்தவும். மெனுவில் "படத்தை சேமி" என்பதைத் தட்டவும். "சரி" என்பதைத் தட்டவும். உங்கள் Android கேலரியில் நீங்கள் சேர்க்க விரும்பும் ஒவ்வொரு படத்திற்கும் இந்த படிநிலையை மீண்டும் செய்யவும்.

5

"முகப்பு" பொத்தானை அழுத்தவும். உங்கள் Android இல் உள்ள பயன்பாடுகள் மெனுவுக்குச் செல்லவும். முகப்புத் திரையில் இருந்து அதை அணுக வெவ்வேறு தொலைபேசிகள் வேறு வழியைக் கொண்டுள்ளன. திரையில் "பயன்பாடுகள்" அல்லது "அம்பு" தட்டவும்.

6

"கேலரி" என்பதைத் தட்டவும். "பதிவிறக்கங்கள்" என்பதைத் தட்டவும். கேலரி உங்கள் Android பதிவிறக்க கோப்புறையைத் திறக்கிறது, அதில் நீங்கள் பேஸ்புக்கிலிருந்து சேமித்த படங்கள் உள்ளன.