வழிகாட்டிகள்

உள்ளடக்கத்தைத் திருத்தாமல் கோப்பை சிறியதாக்குவது எப்படி

உங்கள் மின்னஞ்சல் வழங்குநர் பாரிய இணைப்புகளை அனுப்ப உங்களை அனுமதித்தாலும், மெதுவான இணைய இணைப்புகளைக் கொண்ட மின்னஞ்சல் பெறுநர்கள் நீங்கள் செய்யவில்லை என்பதை விரும்பலாம். கோப்புகளைத் திருத்தாமல் சிறியதாக மாற்றுவதற்கான ஒரு வழி, உள்ளமைக்கப்பட்ட விண்டோஸ் சுருக்க அம்சத்தைப் பயன்படுத்துவது. பல கோப்புகள் - குறிப்பாக உரையைக் கொண்டவை - சுருக்கத்திற்கான சிறந்த வேட்பாளர்கள். பெரிய கோப்புகளை சுருக்க நீங்கள் கற்றுக் கொள்ளும்போது, ​​சுருக்கப்பட்ட கோப்புகள் குறைவாகவே இருப்பதால் மதிப்புமிக்க வன் இடத்தையும் சேமிக்கிறீர்கள்.

1

கோப்பு எக்ஸ்ப்ளோரரைத் திறக்க உங்கள் "விண்டோஸ்" மற்றும் "இ" விசையை அழுத்தவும்.

2

நீங்கள் சுருக்க விரும்பும் கோப்பைக் கொண்ட கோப்புறையில் செல்லவும், அதைத் தேர்ந்தெடுக்க அந்தக் கோப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.

3

ரிப்பனின் "பகிர்" தாவலைக் கிளிக் செய்து, "ஜிப்" என்பதைக் கிளிக் செய்க. கோப்பு எக்ஸ்ப்ளோரரில் புதிய சுருக்கப்பட்ட கோப்புறை தோன்றும். அதன் பெயர் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த கோப்பின் பெயருடன் பொருந்துகிறது. இந்த கோப்புறையில் உங்கள் கோப்பின் சிறிய, சுருக்கப்பட்ட பதிப்பு உள்ளது.