வழிகாட்டிகள்

ஒரு சேவையகத்தில் ஒரு செயல்முறைக்கு நினைவகத்தை ஒதுக்குவது எப்படி

விண்டோஸ் சர்வர் 2012 அல்லது விண்டோஸ் 8 இல் ஒரு நிரல் அல்லது பின்னணி பயன்பாடு தொடங்கப்படும் போது, ​​விண்டோஸ் பணி நிர்வாகியில் ஒரு பணி நிர்வாகி செயல்முறை தோன்றும். உங்கள் வணிக கணினியில் எந்த நேரத்திலும் எந்த நிரல்கள் இயங்குகின்றன - அத்துடன் அவை என்ன வளங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன என்பதைக் கண்காணிக்க விண்டோஸ் பணி நிர்வாகியைப் பயன்படுத்தலாம். சில நிரல்களுக்கு வேலை செய்ய மற்றவர்களை விட அதிக நினைவகம் தேவைப்படுவதால், செயல்திறனை அதிகரிப்பதற்காக குறிப்பிட்ட செயல்முறைகளுக்கு கூடுதல் நினைவகத்தை ஒதுக்க பணி நிர்வாகியைப் பயன்படுத்தலாம்.

1

நீங்கள் நினைவகத்தை ஒதுக்க விரும்பும் நிரல் அல்லது பின்னணி பயன்பாட்டைத் திறந்து, பின்னர் விண்டோஸ் பணிப்பட்டியில் வலது கிளிக் செய்து சூழல் மெனுவிலிருந்து "தொடக்க பணி நிர்வாகியை" தேர்ந்தெடுக்கவும்.

2

"செயல்முறைகள்" தாவலைத் திறந்து, உங்கள் நிரலின் செயல்முறைக்கு பட்டியல் வழியாக உருட்டவும். இது நீங்கள் விரும்பும் செயல்முறை என்பதை உறுதிப்படுத்த, அதை வலது கிளிக் செய்து "பண்புகள்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். முடிந்ததும் பண்புகள் உரையாடல் பெட்டியை மூடு.

3

செயல்முறையை மீண்டும் வலது கிளிக் செய்து, உங்கள் சுட்டி கர்சரை "முன்னுரிமை அமை" விருப்பத்தின் மீது நகர்த்தவும். இயல்புநிலை விருப்பம் இயல்பானது, ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. செயல்முறைக்கு கூடுதல் நினைவகத்தை ஒதுக்க "இயல்பான மேலே" அல்லது "உயர்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

4

பணி நிர்வாகியை மூடு. உங்கள் நினைவக ஒதுக்கீடு உடனடியாக நடைமுறைக்கு வரும்.